Lema

TOTS FEM ESCOLA

jueves, 13 de septiembre de 2012

Horari d'atenció del Centre a les families


HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES DEL 17 AL 28 DE SETEMBRE

SECRETARIA:
 DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES DE 9 A 9:50H.
DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES DE 13 A 14H.

DIRECCIÓ:
DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES DE 13 A 14H.

Llibres Primaria

Hui día 13 de setembre eixirán en les motxiles del xiquets els rebuts de les quantitas en concepte de resta de llibres, per a poder fer l'ingres i aixina retirar els llibres.

Per si un cas, no tinguereu el rebut aci vos anotem les cantitats depenent de cada curs i de si es de Religió o Alternativa:

1er Primaria PIP    Religión ------  131 €
                             Alternativa ----  116 €
1er Primaria PEV    Religión ------ 131 €
                              Alternativa ----  116 €
2on Primaria PIP    Religión ------  131 €
                              Alternativa ---- 116 €
2on Primaria PEV Religión ------  131 €
                             Alternativa ----  116 €
3er Primaria PIP    Religión ------ 118 €
                             Alternativa ---- 100 €
3er Primaria PEV   Religión ------ 118 €
                             Alternativa ---- 100 €
4t Primaria PIP      Religión ------ 145 €
                             Alternativa ---- 127 €
4t Primaria PEV    Religión ------ 145 €
                             Alternativa ---- 127 €


AVISOS PER ALS CURSOS 3er i 4t: 

1.- Els diners correponen a la totalitat dels llibres menys la carpeta del Plà Lector, per al qual es demanará un rebut abanda. En breu avisarem de quant, quan i com es fará l'ingrés.

2.- Es van a entregar els llibres llevant dels quadernets de Matemátiques que encara no han arribat a l'escola, pero si que están inclossos en el preu final. Una vegada estiguen al centre vos avisarem per a anar a replegar-los.

Gracies.

Llibres infantil

Les families associades ja podeu encarregar ells llibres d'infantil. Tots els matins de 9,10 a 13 hores al magatzem  d'educació física (al costat de consergería)

En breu informarem del cost total i de com i quan es podrá fer l'ingres dels diners corresponents.

Gracies.


Beques menjador !!!

Vos informem que el centre ha penjat:


LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS SOL·LICITANTS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR CURS 2012-2013.

LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PELS SOL·LICITANTS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR CURS 2012-2013 EN LA QUE CONCORRE ALGUN MOTIU D’EXCLUSIÓ.

  als tablons d'anuncis del centre (al portxo i al que está a l'entrada del centre per la part de dins)

EL TERMINI PER A FER LES RECLAMACONS A LA SECRETARIA DEL CENTRE FINALITZA EL 22 DE SETEMBRE


Per a qualsevol dubte o consulta podeu cridar al telefon del Ampa.

Gracies.